Sürdürülebilirlik Politikası – Sunthalia Hotels & Resorts
Loading


Sunthalia Hotels & Resorts olarak, sunmuş olduğumuz ürün ve hizmetlerimizde misafir memnuniyetini en üst
seviyeye çıkararak, misafirlerimizin ihtiyaçlarını en verimli şekilde karşılamayı amaçlamaktayız.
Bu amaç doğrultusunda, tüm faaliyetlerimizde Yasal Mevzuatlara, Ulusal ve Uluslararası kanunlara uymayı
taahhüt eder, çevremiz üzerine oluşturduğumuz olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla, doğal kaynak
kullanımı, atık yönetimi, çalışanlara sağlık, güvenlik ve eşit hakların tanınması, enerji ve su tasarruf
performansını sürekli iyileştirerek turizm faaliyetlerimizi sürdürmeyi ve yerel ekonomiyi destekleyerek sosyal
ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.
Ürün ve hizmetlerimizi geliştirirken çevre dostu, güvenli, sağlam ve yüksek kalitede olmasına özen göstererek
Güvenli Gıda üretimi yapmak temel ilkemizdir.
Bu kapsamda öncelikli sorumluluklarımız;


İNSAN HAKLARI VE ÇALIŞANLARIMIZIN GÜVENLİĞİ
Misafirlerimizin, çalışanlarımızın ve tüm paydaşlarımızın sağlığı ve güvenliği önceliğimizdir. Tüm paydaşlar fikir,
inanç özgürlüğüne sahip olup kimseye din, dil, ırk, cinsiyet, yaş, sosyal sınıf, cinsel tercih ve fiziksel yetkinlikler
konularında ayrım yapmaksızın, kişilerin sosyal, kültürel, temel hak ve özgürlüklerini, sağlık ve güvenlik
haklarını ön planda tutarak, insan haklarına saygılı, çalışanların haklarını koruyan, her türlü ayrımcılığı
reddeden bir yaklaşım benimsiyoruz.
Çalışanlarımızın ve tüm paydaşlarımızın sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atabilecek riskleri en aza indirmek ve
iyi çalışma koşulları sağlamak için tüm riskleri sürekli gözden geçirerek gerekli önlemleri almaktayız.


KAYNAKLARI KORUMA VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN AZALTILMASI
Doğal kaynaklarımızı koruma ve sürdürülebilir bir çevre için çalışıyoruz.
Daha az enerji ve su tüketimini desteklemek için tüketim verilerimizi takip ediyor, ihtiyaç harici kullanımın
önüne geçmek için koruyucu tedbirler alıyor ve enerji verimliliğinin iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar
yapıyoruz. Çevreye zarar vermemek için, sıfır atık ilkesiyle atıkların ayrıştırılmasını ve geri kazanımını
sağlayarak doğaya zararı en aza indirmeyi hedefliyoruz. Doğal ve biyolojik çeşitliliği korumak için işletmemizi
yönetirken çevreye saygı gösteriyoruz.


SÜRDÜRÜLEBİLİR SATIN ALMA VE YEREL EKONOMİYE DESTEK
Sürdürülebilir turizm sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla; yerel tedarikçilerimizin sunmuş olduğu
ürün ve hizmetleri öncelikli olarak tercih etmekteyiz. Çevresel etkilerimizi azaltmak amacıyla satın alma
faaliyetlerimizde; enerji, su ve atık yönetiminde verimliliği yüksek, çevresel açıdan sürdürülebilir ürünler tercih
etmek ve çevre dostu uygulamaları hayata geçirmek önceliğimizdir.
Sunthalia Hotels & Resorts, daha yaşanılabilir bir gelecek için tüm faaliyetlerinde sürekli iyileştirmeler yaparak,
sürdürülebilir turizmin sağladığı faydaları maksimize etmeyi hedeflemektedir. Bu politikanın başarısı için
misafirlerimizin, çalışanlarımızın ve tüm paydaşlarımızın desteği çok önemlidir.